Home Phần mềm dạy học

Phần mềm dạy học

Phần mềm dạy học

What Is Chemistry? What Chemistry Is and What Chemists Do

What Is Chemistry? What Chemistry Is and What Chemists Do What Is Chemistry? Chemistry is the study of matter and energy and the interactions between them. This is also the definition for physics,...

Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, ở cấp THPT, Hóa học là môn học được lựa chọn theo...

APLICATIONS

Thí điểm dạy tiếng Trung, Nga từ lớp 3: “Con em...

Thí điểm dạy tiếng Trung, Nga từ lớp 3: “Con em tôi không phải là chuột bạch!" Bản thân con và cả những học sinh...

HOT NEWS