• Đăng ký
Chào mừng đến với Hỏi Đáp Trực Tuyến, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích

Câu 26: Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá trị của V là:

A. 8,96.                                   B. 8,69.                                   C. 0,896.                                 D. 6,89.

trong Hóa Học bởi (140 điểm)

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
Xác thực chống thư rác:
Để không phải xác thực nhiều lần, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
...