• Đăng ký
Chào mừng đến với Hỏi Đáp Trực Tuyến, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích

Cho các cặp chất rắn với số mol của mỗi chất như nhau: 
(1) KHCO3 + CaCO3; 
(2) Cu + NaNO3; 
(3) Al(OH)3 + Na2S; 
(4) Fe2O3 + NaHSO4; 
(5) Fe(NO3)3 và AgNO3; 
(6) Cr(OH)3 + FeSO4.
Cho lần lượt mỗi cặp chất vào dung dịch HCl loãng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được dung dịch có khối lượng tăng chính bằng lượng chất cho vào.
A. 2. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

trong Hóa Học bởi (260 điểm)

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
Xác thực chống thư rác:
Để không phải xác thực nhiều lần, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
...